Psychoterapia Gestalt

Zdrowie nie jest brakiem choroby czy cierpienia, lecz stanem w pełni dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Preambuła do konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

 

Psychoterapia to czas i miejsce, w którym klient może bezpiecznie sprawdzać, badać, przeżywać oraz doświadczać swoich emocji, myśli, zachowań, aby przenosić w obszar życia codziennego cenne dla siebie rezultaty pracy w gabinecie.

Specyfika psychoterapii Gestalt

Psychoterapia Gestalt to efektywny sposób pracy terapeutycznej, zarówno indywidualnej jak i grupowej i z parami. Cenimy na równi każdy aspekt doświadczeń i przeżyć człowieka: ciało, emocje, myśli, obszar duchowy i relacyjny. Nie staramy się dopasować ludzi do z góry określonych wzorców, ponieważ szanujemy odmienność każdej osoby i jej prawo do definiowania własnej tożsamości.

Relacja terapeuta – klient

Za podstawę swojej metody uznajemy dialog między osobami. Stąd też sednem tego podejścia jest otwarta i szczera relacja terapeuty z klientem/-tką, jak określamy osobę podejmującą proces terapeutyczny. Terapeuta dysponując doświadczeniem własnym, wiedzą teoretyczną i spostrzeżeniami stwarza warunki do przyglądania się świadomości i reakcjom klienta/-ki.

Więcej na temat stosowania terminów „klient” i „pacjent” przeczytasz na moim blogu.

Być świadomym „tu i teraz”

W terapii Gestalt kładzie się akcent na świadomość aktualnego doświadczenia, na „tu i teraz” albo „tu i jak”, co umożliwia lepsze zrozumienie siebie, odkrycie nowych możliwości, a w konsekwencji zmianę swojego życia. Kontakt terapeutyczny jest metodą przyjrzenia się temu, w jaki sposób przeszłość i wyuczone w niej schematy zachowania oraz postrzegania rzeczywistości wpływają na teraźniejszość.

Więcej na temat świadomości „tu i teraz” przeczytasz na moim blogu.

Nowe rozwiązania na stare problemy

Warto podkreślić, że Gestalt nie poprzestaje na wyjaśnieniu źródeł naszych trudności. Za równie ważną kwestię uznaje wypróbowanie nowych rozwiązań, by w ten sposób pobudzić zmianę. Pochodzące z języka niemieckiego słowo Gestalt [wymowa: „gesztalt”] tłumaczy się jako „forma”, „kształt”, „figura”. Każda/każdy z nas kształtuje swoje życie i nadaje mu sens.

Czasem jest to bardzo trudne, bo i samo życie takim bywa – za nami wiele doświadczeń bolesnych, ciągnących się od miesięcy czy lat problemów, a przed nami plany, których niepowodzenia się boimy. Pomiędzy jednym a drugim mieści się teraźniejszość. To w niej żyjemy, często cierpimy, lecz nie zawsze potrafimy docenić jej znaczenie oraz potencjał.

Psychoterapia Gestalt zakłada, że każdy człowiek ma w sobie pęd w kierunku aktualizacji, spełnienia oraz rozwoju. Jeśli będzie potrafił zaakceptować wszystkie aspekty samego siebie, bez wystawiania sobie za wszystko cenzurki, to będzie mógł zacząć myśleć, czuć i zachowywać się inaczej. (Gerald Corey „Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii”).

Przebieg psychoterapii

Tempo pracy, długość terapii i charakter każdej sesji zależy od indywidualnych potrzeb i gotowości klienta/-tki. Każda osoba pracuje bowiem w taki sposób i na takim poziomie, jaki jest odpowiedni dla jej aktualnej sytuacji.

Zapraszam byśmy wspólnie, w bezpiecznych warunkach gabinetu, porozmawiali nie tylko o problemach, ale również odkryli twoje mocne strony i zasoby.

 

Nie jesteś w stanie przyjeżdżać do Krakowa? Zachęcam do zapoznania się z ofertą polecanych gabinetów psychoterapii Gestalt w innych miastach.

Psychoterapia Gdynia

Psychoterapia Warszawa