Psychoterapeuta, psycholog i psychiatra – czym się zajmują i czym się różnią te profesje?

psychoterapeuta terapeuta psycholog psychiatra psychoterapia Kraków

 

W powszechnym odbiorze, w wielu filmach, a często także w mediach, terminy te używane są zamiennie. Warto jednak wiedzieć czym różnią się te zawody, szczególnie jeśli chcemy sięgnąć po pomoc.

Psychoterapeuta (terapeuta)

Do jego podstawowych kompetencji należą umiejętność postawienia diagnozy oraz leczenie przy pomocy psychoterapii. Psychoterapeutami są najczęściej osoby po studiach psychologicznych, które dodatkowo ukończyły trwające 3-4 lata podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne i posiadają faktyczną umiejętności prowadzenia psychoterapii. Jednak osoby po innych kierunkach studiów także mogą odbyć szkolenie psychoterapeutyczne i skutecznie pracować w tym zawodzie. Każdy psychoterapeuta powinien regularnie uczestniczyć w superwizji, czyli konsultować z uprawnionym, doświadczonym terapeutą swoją pracę z pacjentami.

Aby uzyskać certyfikat, potwierdzający kompetencje zawodowe, psychoterapeuta musi spełnić szereg dalszych wymagań, m.in. odbyć staż w szpitalu psychiatrycznym, napisać pracę dyplomową.

Niekiedy psychoterapeuta współpracuje z psychiatrą: konsultuje leczenie danego pacjenta lub sugeruje leczenie farmakologiczne, jako uzupełnienie psychoterapii. Z drugiej strony psychiatrzy, jeśli uznają to za pomocne, kierują swoich pacjentów na leczenie psychoterapeutyczne.

 

Psycholog

Kończy studia uniwersyteckie na kierunku psychologia. Może zajmować się bardzo różnymi rzeczami, np. pracować w biznesie, reklamie, czy zajmować się pracą naukową. Tak więc bycie psychologiem niekoniecznie oznacza pracę z osobami przeżywającymi trudności psychiczne. Jeśli skończy specjalizację psychologii klinicznej, będzie mieć umiejętność przeprowadzania testów psychologicznych, postawienia diagnozy oraz teoretyczną znajomość podstaw psychoterapii. Jednak ukończenie studiów psychologicznych nie daje praktycznej umiejętności prowadzenia psychoterapii.

 

Psychiatra

Kończy studia medyczne (czyli jest lekarzem), a następnie musi zrobić specjalizację z psychiatrii. Zajmuje się stawianiem diagnozy oraz farmakoterapią zaburzeń psychicznych, czyli leczeniem przy pomocy leków. W Polsce tylko psychiatra ma prawo przepisywać leki – psycholog czy psychoterapeuta nie mają takich uprawnień. Aby móc dodatkowo prowadzić psychoterapię, psychiatra powinien ukończyć dodatkowe, długotrwałe szkolenie psychoterapeutyczne.

 

Podsumowując:

Psychoterapeuta / terapeuta – osoba po studiach uniwersyteckich i szkoleniu psychoterapeutycznym – umie postawić diagnozę i leczyć za pomocą psychoterapii.

Psycholog – absolwent psychologii – umie postawić diagnozę.

Psychiatra – lekarz medycyny ze specjalizacją z psychiatrii – umie postawić diagnozę i leczyć za pomocą leków.

Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *