Oferta i cennik

Oferuję następujące formy pracy terapeutycznej i rozwojowej:

  • Konsultacja psychoterapeutyczna – czas sesji to 50 minut, cena 100 zł.
   Jest to pierwsze spotkanie, mające na celu rozpoznanie problemu. Psychoterapeuta ma możliwość zaznajomić się z problemem klienta/-tki oraz udzielić mu/jej wskazówek, co do możliwości dalszej pomocy. Konsultacja może lecz nie musi doprowadzić do podjęcia przez klienta decyzji o terapii. Gdy jednak do tego prowadzi, potrzeba kilku sesji, by terapeuta i klient/-ka mogli poznać się i dookreślić warunki dalszej terapii (ustala się m.in. częstotliwość wizyt, cele jakie mają zostać osiągnięte).
  • Psychoterapia indywidualna długoterminowa – czas sesji to 50 minut, cena 120 zł.
   Daje możliwość gruntownego przepracowania swoich trudności, niekorzystnych dla klienta schematów życiowych czy wzorów budowania relacji z innymi. Ma na celu uzyskanie całościowego wglądu, polepszenia jakości życia. Psychoterapia długoterminowa trwa od 6 miesięcy do kilku lat. Sesje odbywają się raz w tygodniu. Czas terapii zależy przede wszystkim od motywacji klienta oraz rozległości problemu.
  • Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa – czas sesji to 50 minut, cena 120 zł.
   Skoncentrowana jest na wybranym przez klienta celu czy zagadnieniu, któremu pragnie się przyjrzeć i nad którym chce pracować. Odwołuje się do już istniejących u klienta zasobów i możliwości. Psychoterapia krótkoterminowa trwa od 10 do 20 cotygodniowych sesji.
  • Terapia Par – czas sesji to 90 minut, cena 200 zł.
   Za zadanie ma pomóc parze w znalezieniu wzajemnego zrozumienia, rozwiązaniu problemów, poprawieniu komunikacji oraz jakości związku. W spotkaniach uczestniczą obie osoby z pary jednocześnie. Ilość spotkań ustalana jest po spotkaniu konsultacyjnym i nie przekracza dwudziestu. Sesje odbywają się raz na 2-3 tygodnie.
  • Grupy/warsztaty/treningi – terminy i cena do ustalenia.
   Wspólną cechą tych form jest praca z grupą i w grupie. To narzędzie otwiera wiele możliwości: dawania i otrzymywania wsparcia, kontaktu z drugim człowiekiem, wymieniania się emocjami, myślami, doświadczeniami. Grupa daje możliwość zaobserwowania i zrozumienia sposobu nawiązywania relacji. Umożliwia zajęcie się trudnościami pojawiającymi się w kontakcie z samym/-ą sobą oraz z innymi. W przypadku wielu kłopotów natury emocjonalnej praca w grupie jest niezastąpiona. Grupy, warsztaty czy treningi mogą koncentrować się na konkretnym zagadnieniu lub mieć formę otwartą na zapotrzebowania ich członków/członkiń.